Skip to main content

Bảng chú giải thuật ngữ

Thời hạnĐịnh nghĩa
Chuyển đổiBán hàng, ứng dụng, giao dịch hoặc sự kiện giao dịch khác mà hoa hồng có thể được thưởng
Chuyển đổi chờ duyệtBán hàng, ứng dụng, giao dịch hoặc sự kiện giao dịch khác có trạng thái Đang chờ xử lý
Chuyển đổi được duyệtBán hàng, ứng dụng, giao dịch hoặc sự kiện giao dịch khác có trạng thái Đã xác thực
Chuyển đổi đã hủyBán hàng, ứng dụng, giao dịch hoặc sự kiện giao dịch khác có trạng thái Bị từ chối
Hoa hồngGiá trị tiền tệ sẽ được trả cho nhà xuất bản
Hoa hồng chờ duyệtGiá trị tiền tệ sẽ được thanh toán cho nhà xuất bản nơi trạng thái Chuyển đổi đang chờ xử lý (nếu Hoa hồng được xếp hạng, giá trị này sẽ ở giá trị thấp nhất cho đến khi Chuyển đổi được xác thực)
Hoa hồng được duyệtGiá trị tiền tệ sẽ được trả cho nhà xuất bản có trạng thái Chuyển đổi được xác thực
Hoa hồng đã hủyGiá trị tiền tệ sẽ được trả cho nhà xuất bản có trạng thái Chuyển đổi bị Từ chối
Giá cảGiá trị bằng tiền sẽ được lập hóa đơn cho nhà quảng cáo. Điều này cũng có thể được gọi là Ghi đè.
Chi phí thực chờ duyệtGiá trị tiền tệ sẽ được lập hóa đơn cho nhà quảng cáo nơi trạng thái Chuyển đổi đang chờ xử lý (nếu Chi phí được phân cấp, giá trị này sẽ ở giá trị thấp nhất cho đến khi Chuyển đổi được xác thực)
Phí ròng được duyệtGiá trị tiền tệ sẽ được lập hóa đơn cho nhà quảng cáo nơi trạng thái Chuyển đổi được xác thực và cho các nhấp chuột phải trả.
Phí ròng bị hủyGiá trị tiền tệ sẽ được lập hóa đơn cho nhà quảng cáo có trạng thái Chuyển đổi bị từ chối.
Chi phí chuyển đổi đã đối soát duyệtChi phí cho nhà quảng cáo của các chuyển đổi có trạng thái được xác thực. Lưu ý rằng sự khác biệt giữa chi phí này và Chi phí ròng đã được xác thực là Chi phí ròng đã được xác thực cũng bao gồm các nhấp chuột phải trả trong khi số đo này thì không.
Giá trị đơn hàngGiá trị đơn hàng, giá bán hoặc giỏ của Chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi (CR)% Nhấp chuột dẫn đến Chuyển đổi: Nhấp chuột / Chuyển đổi X 100
Tỷ lệ Nhấp qua (CTR)% hiển thị dẫn đến Nhấp chuột: Nhấp chuột / Hiển thị X 100
Tỷ lệ duyệt (VR)% trong tổng số Chuyển đổi đã được đặt thành Xác thực: Chuyển đổi được xác thực / Chuyển đổi X 100
MetricCác số điền các hàng trong báo cáo. ví dụ. nhấp chuột, chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi
Thứ nguyênCác thuộc tính của Phép đo mà bạn có thể xoay vòng dữ liệu. ví dụ. Tháng, Tuần, Nhà xuất bản, Nhà quảng cáo