Skip to main content

Xác thực đa yếu tố

Xác thực đa yếu tố (MFA) bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản người dùng của bạn bằng cách yêu cầu mã xác thực duy nhất (được gửi đến một thiết bị riêng biệt - thường là điện thoại di động) cũng như mật khẩu khi đăng nhập. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập MFA cho tài khoản Insights của bạn bằng cách thực hiện theo quy trình được nêu bên dưới.

Giới thiệu

Khi đăng nhập vào Insights, bạn sẽ thấy một lớp phủ, như hình dưới đây.

Lớp phủ xác thực đa yếu tố


Thiết lập MFA

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Ứng dụng xác thực

Sử dụng ứng dụng xác thực như Microsoft Authenticator hoặc Google Authenticator.

Nhập mã xác thực để xác thực Đa yếu tố

TIN NHẮN

Nhận mã qua SMS trên điện thoại của bạn.

Nhập mã xác thực để xác thực Đa yếu tố

Mã dự phòng

Đảm bảo rằng bạn ghi chú các mã dự phòng của mình và lưu trữ chúng ở một nơi an toàn. Điều này sẽ cho phép bạn lấy lại quyền truy cập nếu bạn mất quyền truy cập vào thiết bị của mình.

Đăng nhập bằng MFA

Sau khi thiết lập, bạn sẽ cần sử dụng MFA để đăng nhập 30 ngày một lần.

Tôi bị mất Điện thoại hoặc không thể tạo Mã MFA nữa

Nếu bạn không thể nhập mã MFA hợp lệ, trước tiên, bạn nên thử sử dụng các mã dự phòng của mình.

Nếu bạn không thể truy cập mã dự phòng của mình, bạn cần liên hệ với Người quản lý tài khoản của mình để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn và xóa MFA khỏi tài khoản của bạn.