Skip to main content

Quy trình thanh toán

Trạng thái thanh toán

Lưu ý rằng chúng tôi xuất hóa đơn cho nhà quảng cáo hàng tháng - xem bài viết Hành trình chuyển đổi để biết toàn bộ hành trình chuyển đổi, từ nhấp chuột đến Thanh toán.

Với tư cách là nhà xuất bản, bạn có thể xem tổng quan về những gì bạn sẽ được thanh toán trên tài khoản “Optimise Dashboard” của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy kiểm tra trạng thái thanh toán của các chuyển đổi của bạn trong phần “Billing” tại “Optimise Dashboard”. Báo cáo này tổng hợp chuyển đổi theo trạng thái thanh toán - vì vậy bạn sẽ thấy số lượng và giá trị của chuyển đổi ở từng trạng thái, được hiển thị theo chiến dịch.

Các trạng thái thanh toán được định nghĩa như dưới đây: :

1. Awaiting Invoicing (Hóa đơn được chờ xuất)) - những chuyển đổi này chưa được xuất hóa đơn, chúng sẽ bao gồm mọi chuyển đổi ở trạng thái đang chờ xử lý và chuyển đổi đã được nhà quảng cáo đối soát kể từ kỳ xuất hóa đơn cuối cùng. 
2. Advertiser Invoiced (Hóa đơn đã được xuất tới nhà quảng cáo ) – những chuyển đổi mà phía Optimise đã gửi hóa đơn cho nhà quảng cáo nhưng chưa nhận được thanh toán.
3. Next Payment (Lần thanh toán tiếp theo) – những chuyển đổi mà nhà quảng cáo đã thanh toán và nhà xuất bản sẽ được thanh toán trong kỳ thanh toán tiếp theo.
4. Payment Sent (Thanh toán đã gửi) - thanh toán cho các chuyển đổi đã được thực hiện cho nhà xuất bản.
5. No Commission (Không có hoa hồng) - Không có hoa hồng đến hạn, ví dụ như khi chuyển đổi đã bị từ chối.

Trạng thái chuyển đổi cụ thể theo từng Vùng

1. Publisher Invoice Due [Hóa đơn đến hạn của nhà xuất bản] - Optimise đã nhận được thanh toán từ nhà quảng cáo và đang đợi hóa đơn từ nhà xuất bản để thực hiện thanh toán. Lưu ý: Trường hợp này chỉ được áp dụng ở những quốc gia nơi mà nhà xuất bản phải tự xuất hóa đơn để nhận được thanh toán một cách hợp pháp - để biết thêm thông tin, hãy xem bên dưới. 

Lưu ý: bạn cũng có thể xem chi tiết cấp độ chuyển đổi - nhấp vào bất kỳ chỉ số nào để mở Báo cáo chuyển đổi.

Quy trình thanh toán

Tại hầu hết các chi nhánh/khu vực của Optimise, bằng việc đồng ý với Điều khoản của chúng tôi, bạn chấp nhận quy trình tự xuất hóa đơn của Optimise (self-billing invoice). Quy trình này giúp giảm khối lượng công việc bạn cần làm và dẫn đến việc thanh toán được nhanh hơn, đó là lý do tại sao đây là quy trình ưa thích của chúng tôi

Có một số trường hợp ngoại lệ dựa vào luật kế toán địa phương. Trong trường hợp này, bạn sẽ được lưu ý trong nền tảng của chúng tôi. Tất cả các quy trình thanh toán được giải thích trong bài viết dưới đây.

Quy trình tự xuất hóa đơn

Self-billing invoices (SBI) Hóa đơn tự xuất sẽ nêu chi tiết hoa hồng sẽ được trả cho bạn, được phân theo nhà quảng cáo và chiến dịch. Số tiền phải trả và hoạt động liên quan đến số tiền đó phụ thuộc vào những gì nhà quảng cáo đã trả cho chúng tôi. Với quy trình tự xuất hóa đơn, chúng tôi chủ động khởi tạo SBI và thanh toán mà bạn không cần phải gửi hóa đơn.

Chúng tôi sẽ luôn xử lý thanh toán cho bạn dựa vào các SBI này. Lưu ý rằng SBI đóng vai trò là chứng từ thuế cho khoản thanh toán.

SBI có sẵn để xem trên Optimise Dashboard bằng cách chọn “Billing and Payments” trên thanh điều hướng. Bạn cũng có thể xem tất cả các chuyển đổi tạo nên khoản thanh toán bằng cách nhấp vào số SBI.

Chúng tôi thực hiện thanh toán hai tuần một lần, ngày chính xác sẽ khác nhau tùy theo từng chi nhánh, nhưng sẽ vào khoảng các ngày trong tháng được nêu chi tiết bên dưới.

Chi NhánhNgày thanh toán đầu tiênNgày thanh toán tiếp theo
UKNgày 7 hàng thángNgày 21 hàng tháng
SEANgày 15 hàng thángNgày 28 hàng tháng
MEANgày 7 hàng thángNgày 21 hàng tháng
Aus & NZNgày 7 hàng thángNgày 21 hàng tháng

Quá trình này có nghĩa là bạn không cần và không nên xuất trình hóa đơn nêu chi tiết khoản hoa hồng mà bạn yêu cầu chúng tôi thanh toán.

Quy trình xuất hóa đơn ở Ấn Độ

Các nhà xuất bản tại Ấn Độ phải gửi hóa đơn cho chúng tôi để chúng tôi có thể thanh toán.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể thanh toán nếu không có hóa đơn.

Bạn sẽ nhận được email khi hóa đơn đến hạn thanh toán.

Optimise sẽ thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn.

Một thông báo sẽ được gửi đến email đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi.